Кодиране на дюзи на стендове в Sofia Diesel CenterВ нашия оторизиран сервизен център извършваме „обучение“ и програмиране на дюзи на стендове от типа: CR-JET 4E и CR-JET 4M.

Тези високотехнологични стендове са предназначени за кодиране на дюзи, тестване на Common Rail инжектори Denso, Siemens, Bosch и Delphi и корекция след ремонт. В самите стендове има интеграция на електронни блокове, които служат за отчитане на количеството гориво и контрол на температура на флуида.

Програмиране на дюзи: измерване

Съществуват две опции за измерване на резултатите от изпитването, като това в голяма степен зависи от типа стенд.

CR-JET 4E, например, е оборудван със специална електронна система за измерване, благодарение на която резултатите са бързи с точност 0,1 cm3. Този вид стенд разполага със стандартна система с измервателни колби.

За да се генерира високо налягане в системата е необходимо стендовете от тип CR-JET 4E и JET4M да се доставят с CP3 помпи, сензор за налягане 1800 бара и регулатор за налягане на 4 канала и рейл под високо налягане.


Доставяне на стендове

Стендовете биват доставяни чрез система за термична стабилизация, а самото охлаждане се извършва по метода „въздух-въздух“ или „въздух-течност“. Стендът и сигналите за дюзите биват управлявани от ARMD на програмата, която позволява да работите с Delphi, Bosch и Denso дюзи с електромагнитни клапани. В програмата се включват още и PIEZO сигнал (50 V-180V) за инжектори Siemens и Bosch.

Спецификации и техническа информация

 • Скорост на въртене: 1500 минути
 • Едновременна проверка на 4 дюзи
 • Задвижваща мощност от 3 kBt
 • Количество на раздели за CR-Jet 4M: 8
 • Контрол на температура
 • Регулиране на налягане в акумулатора
 • Предпазно стъкло от поликарбонат
 • Мощност на нагревателя: 1000 W
 • Мощност на компресора в хладилника: 800 W
 • Манометри за ниско налягане: 0,25 MPa
 • Захранване на клапана: 24 V
 • Капацитет на резервоара за течност за калибриране: 30дм.